2006
You are here: Home > Publications > 2006 > 正文

2006

2006.05.17

 • Xiaofei Li, Lili Duan, Haibin Song, Chengbao Ni, and Chunming Cui*, Facile Generation of Aluminum 1,2-Dihydropyridyl and Hydroxyl Derivatives from an Aluminum Cyclopropene Analogue  

  Organometallics 2006, 25, 5665-5667.

 • Chunming Cui,* Xiaofei Li, Chunhua Wang, Jianying Zhang, Jinpei Cheng, and Xiaoqing Zhu, Isolation of a 1,2-Dialuminacyclobutene  

  Angew. Chem. 2006, 118, 2303-2305.

 • Xiaofei Li, Chengbao Ni, Haibing Song and Chunming Cui*, Formation of aluminacyclobutenes via carbon monoxide and isocyanide insertion  

  Chem. Commun. 2006, 1763-1765.
   

 • Xiaofei Li, Haibin Song, Lili Duan, Chunming Cui,* and Herbert W. Roesky, C−H-Activated Aluminum Hydroxide via Molecular Oxygen  

  Inorg. Chem. 2006, 45, 1912-1914.

Nankai University,94 Weijin Road,Tianjin,China 300071