Former students
You are here: Home > Members > Former students > 正文

Huana Huang(黄华南)

2014.05.10

Huana Huang(黄华南)

                 2017-now Jiujiang University, Jiujiang,China

                 2014-2017  PhD, Nankai University, Tianjin,China

                 2009-2012  MS, Zhengzhou University,  Zhengzhou,China

                 2005-2009  BS, Fuyang Normal College, Fuyang, China

                 Email:  huanan200890@163.com

 

Nankai University,94 Weijin Road,Tianjin,China 300071